приложение

Подготовка

Подходящи са всички стени и тавани, чиито повърхности са сухи, здрави, чисти, равни и попиващи.

Подготовка на основата

Сваляне без остатък на старите тапети. Обработка на засегнатите от мухъл места с препарати. Ронещи се и подсолени повърхности се грундират с дълбокопроникващ грунд. Пукнатини, дупки и нерав-ности се шпакловат. Шлайфаните места се обезпрашават и грундират.

Полагане на плоскостите

Планирайте разпределението на плоскостите на стената
Извадете плоскостта от кашона и очертайте мястото и на стената.

Нанасяне на лепилото
Нанесете лепилото равномерно с назъбена маламашка на стената.

Полагане на плоскостта
Положете плоскостта с маркирана-та страна „ Депрон“ откъм стената върху влажното лепило и вали-райте внимателно цялата плоскост. Избутайте въздушните мехурчета встрани.

Време за изсъхване
Изсъхването става според климата в помещението за 24 до 48 часа.

Полагане на плоскостите с разминаване
Отрежете плоскостта за следващия ред до средата на предишната, залепете плътно с притискане.

Прозорци и ниши

Прозоречни рамки
Изберете подходящата дебелина за съответната рамка, разкройте плоскостта по мярка, залепете и валирайте.

Заключителни работи

Запълване на преходните фуги
Попълнете преходните фуги с фугираща смес и ги почистете. При необходимост след изсъхване прешлайфайте.

Нанесете с валяк залепващ слой от разредено лепило ( 20 % добавена вода ) и изчакайте да изсъхне.

Напр. Тапетиране

След изсъхването можете да продължите с тапетиране или други интериорни покрития.