уединение

(1) Ограничение на отговорността


Съдържание на сайта
Съдържанието на тази страница е подбрано с изключително старание. Въпреки това не поемаме отговорност за точността, целостта и актуалността на съдържанието.Рискът при отварянето на предоставените материали е изцяло за сметка на ползвателя. Подписаните поименно материали изразяват личното мнение на автора си, а не мнението на притежателя на уебстраницата.

Достъп до страницата
Собственикът ще се старае да осигури максимален и непрекъснат достъп до страницата. Въпреки това не са изключени прекъсвания и пропадане на информация. Собственикът си запазва правото да променя или прекратява предложенията си.

Външни линкове
Тази страница съдържа линкове към други страници / външни линкове /. Те са под контрола на съответните потребители. При изработването на тази страница линковете са проверени за законови нарушения, каквито очевидно не бяха открити. Доставчикът не може да влияе върху изграждането, поддържането и съдържанието на тези сайтове. Включването на външни линкове в никой случай не означава , че доставчикът си присвоява тяхното съдържание.Тъй като не можем да контролираме постоянно съдържанието на тези страници във времето, не можем и да гарантираме за неговата коректност и законност, освен ако няма конкретен сигнал. При доказани обаче нередности и нарушения съответните линкове ще бъдат изключени от нашия списък.

Рекламни съобщения
За съдържанието на рекламните съобщения отговорен е съответният автор, както и за съответната рекламна страница.Не поемаме отговорност за коректността на рекламата.

Договорни отношения
Използването на тази страница не означава в никакъв случай сключването на договор между доставчика и съответния потребител. В този смисъл не могат да бъдат предявявани договорни или квази-договорни искове срещу доставчика. В случай, че използването на интернет страницата доведе до договорни отношения, е в сила като предпазна мярка следното ограничаването на отговорността: доставчикът е отговорен за умисъл и груба небрежност, както и за нарушаване на съществено договорно задължение ( кардинално задължение). Доставчикът носи ограничена отговорност за обезщетение на настъпили предвидими при сключването на договора договорно типични щети, за такива щети, причинили поради лека небрежност нарушаване на кардинални задължения от него или някой от неговите законни представители или агенти. За леко небрежен нарушение на допълнителни задължения, които не са кардинални задължения , доставчикът не носи отговорност. Отговорността за вреди, които попадат в обхвата на дадената от доставчика гаранция или обещание, както и отговорността по искове от Закона за съответствие на продуктитите и щети, причинени от застрашаване на живота, тялото или здравето остава незасегната.(2) Авторска защита


Публикуваните в тази страница материали са защитени с авторско право. Всяко ползване на защитените материали става с писменото разрешение на автора или притежател на авторското право.Това касае преди всичко обработката, размножаването, превода, съхранението съотв. вписването на съдържание и данни в бази данни и електронни медии и системи. Публикации и съдържание от трети лица са обозначени като такива. Непозволеното разпространение на отделно съдържание или цели страници е наказуемо. Съответно копирането и свалянето на информация за лични, частни и некомерсиални нужди е позволено.

Линкове към този сайт са винаги добре дошли и не изискват съгласието на доставчика на интернет страницата . Представянето на сайта в чужди се допуска само с разрешение.


(3) Защита на данни

При отварянето на уеб-страницата в сървъра могат да се запаметят данни за посещението / дата, час, посетена страница и др. /. Тези данни не са персонални, а анонимизирани и служат само за статистически нужди. Не се предоставят на трети лица за комерсиално и некомерсиално ползване.

Доставчикът обръща специално внимание на това, че преноса на данни в интернет / напр. чрез е-мейл / не е напълно защитен от достъп на трети лица.

Използването на контактни данни на доставчика като телефон, факс и е-мейл адрес за рекламни цели е изрично нежелателно. Изключват се случаите, когато има изрично писмено разрешение или съществува търговски договор. Доставчикът и всички включени в този сайт лица са против всяка търговска употреба и разпространение на техните данни(4) Приложимо право

Във всички случай се прилагат съответните закони на Федерална Република Германия.(5) Специални условия за ползване*

Доколкото специални условия за индивидуални употреби на този сайт се различават от горепопосочените точки от 1 до 4, то на съответо място ще бъде обърнато внимание на това. Тогава се прилагат за всеки отделен случай специалните условия за ползване.

Източник: Дисклеймър от Juraforum.de - портал за адвокатска търсачка

Забележка

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставен от Google Inc. ( "Google"). Google Analytics използва. "Cookies", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на сайта. Информацията, генерирана от бисквитка за използването на този уебсайт, обикновено се прехвърлят към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP на анонимност на този сайт, вашият IP адрес ще бъде орязан в рамките на държавите-членки на Европейския съюз, или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи ще прехвърля пълния IP адреса на сървъра на Google в САЩ и съкратен там. От името на оператора на този уеб сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, съставяне на отчети за дейността сайт и предоставяне на друга с уебсайт и свързаните с интернет услуги на оператора на уебсайта. Се извършва като част от Google Analytics, че вашият IP адрес няма да се слеят с други данни от Google. Можете да откажете използването на бисквитки, чрез адаптиране на софтуер за сваляне; Въпреки това, ние се отбележи, че по желание можете да използвате в пълна степен в това няма случай всички функции на този сайт. Можете също така да се предотврати данните, генерирани от бисквитката за използването на интернет страницата на Google и обработването на тези данни от Google, от на следния линк (HTTP (включително вашия IP адрес):. // изтегляне и инсталиране на разположение tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) браузър плъгин.

Можете да предотвратите обработката от Google Analytics, като кликнете на линка по-долу. Той ще сложи бисквитка "отказване", предотвратяваща бъдещо събиране на вашите данни от Google Analytics, когато посетите този сайт.За повече информация относно условията за ползване и Декларация за поверителност, вижте www.google.com/analytics/terms/de.html или под https://www.google.de/intl/de/policies/. Ние се отбележи, че е удължен на този сайт код Google Analytics "anonymizeIp" на анонимен колекция от IP адреси (т.нар. IP маскиране)."Ние използваме Google Analytics също да се направи оценка на данните от AdWords и Double-бисквитката за статистически цели. Ако не желаете това, можете да го направите чрез мениджъра на предпочитанията за реклами ( https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=en )

(6) бисквитки

Приемането на бисквитките не е предпоставка за посещение на сайта. Все пак искаме да Ви информираме, че без приемането на бисквитките, страницата ще е с ограничени услуги и функции.

Какви са бисквитки?

Бисквикти са малки текстови файлове, които се поставят на Вашия компютър и се запаметяват от Вашия баузер. Когато заредите на ново нашата страница, бисквитките подават информация за да я разпознаете отново. Получените по този начин данни служат за да оптимизираме нашите оферти и да улесним достъпа до нашата страница.

Какво са сесия бисквитки?

Сесия бисквитки (или Sessionscookies) се трият след затварянето на Вашия браузер.

Какво са дълготрайни бисквитки?

Инсталират се бисквитки на Вашия твърд диск, които остават там. Срокът им на съществуване е заложен някога в бъдещето. Срокът им на съществуване е заложен някога в бъдещето. При бъдещо влизане в сайта, автоматично се разбира какви настройки и въвждания предпочитате. ( т.н. дълготрайни бисквитки).

Как мога да деактивирам бисквитки?

Записът на бисквитки на Вашия твърд диск може да бъде забранен с настройки на Вашия браузер. Това може да доведе до ограничения на някои функции и на нашите оферти.

деактивиране.(www.datenschutzbeauftragter-info.de)