Depron® – Депрон - от мазето до покрива

 1. Покрив
  Изолирането на покривните скатове допринася за по-добрия жилищен климат и намалява топлинни-те загуби.
 2. Тавани
  Изолирането на таваните елиминира топлинните мостове и допълнително намалява топлинните загуби. Малката дебелина на депроновите плоско-сти не влияе съществено на височината на поме-щенията.
 3. Топлинни мостове
  Елементарна обработка и на труднодостъпни места, като прозоречни рамки, радиаторни ниши или ъгли на помещенията.
 4. Външни стени
  Вътрешните изолации на външните стени са винаги актуални, когато е невъзможна или трудна външна изолация. Мероприятието съществено подобрява коефициента на топлопроводимост.
 5. Междинни стени
  Топлинните загуби, предизвикани от разделителни стени между  различно отоплявани помещения, могат да бъдат значително намалени чрез Депрон.
 6. Подове
  Елиминират се топлинните мостове. Допълни-телен положителен ефект е звуковата изолации. Високата устойчивост на натиск е изключително предимство за приложение при подове.

Добри изолационни стойности - бърза амортизация

Една вътрешна изолация с Депрон понижава раз-хода на енергия.Чрез добри изолационни качества на материала се постигат по-ниски разходи за отоплителна енергия. Леките полистиролни плоскости се налагат с изключителните си якост на натиск и топлоизо-лационни стойности при много малки дебелини в сравнение с другите изалационни материали. Групата WLG 035 за топлопроводимост е показателна.

Оптимална обработка

Различните дебелини предоставят богати въз-можности за полагане на труднодостъпни и тесни места, като прозоречни рамки, радиаторни ниши, ключове, контакти и т.н.

Перфектно напасване при:

+++ Топлоизолация = спестяване на средства +++ Много добро съотношение цена - качество +++

За много повърхности

Ремонтните работи могат да завършат с много повърхности, напр. тапети или различни видове облицовки,: глазфазерни и структурни покрития, фаянсови и керамични плочи, както и полимерни и дисперсионни бои и мазилки.